co2

Gas- en CO-detectie

Naast de klassieke branddetectie biedt EXOCOM ook gas- en CO-detectiesystemen aan. Een gaslek of -ophoping, -ontwikkeling kan op deze wijze vroegtijdig gedetecteerd en gesignaleerd worden, waardoor tijdig actie ondernomen kan worden.

De CO-detectoren zorgen voor een snelle detectie en signalering van een te hoog CO-niveau. Een te hoog CO-niveau in een ruimte kan fatale gevolgen hebben voor personen welke zich in deze ruimte bevinden.

Door te werken met een centrale waar de detectoren op aangesloten zijn, is er steeds een eenvoudig en duidelijk overzicht omtrent de locatie van de melding. Op deze wijze is het mogelijk snel en accuraat de juiste handelingen te treffen. Het voordeel van het werken met een gas- of CO-centrale is de mogelijkheid om automatisch acties in werking te stellen, zoals het sluiten van gaskleppen bij een gasdetectie en het aansturen van een afzuiginstallatie bij een CO-melding.

Zowel de gasdetectoren als de CO-detectoren zijn ook beschikbaar in een autonome versie, met ingebouwde sirene.